skip to Main Content

Planerna

Sand i Brallan spelas på fullstora beachvolleyplaner (ca 8*16 m) men med en något anpassad näthöjd, ca 235 cm.

På Mines Strand finns två fasta planer hela sommaren. Till turneringen ordnar vi vid behov 1-3 planer till.

Bollar

Tävlingsledningen ordnar med matchbollar.

Eventuellt kommer det dessutom att finnas några bollar att låna för uppvärmning inför matcherna.

Antal slag på bollen

Serven måste givetvis på första försöket gå över till motståndarsidan, dock är det OK om bollen träffar nät innan den dimper över.

Antal slag inom laget innan bollen går över till motståndar sidan är annars maximalt 3. Och då räknas ett eventuellt block som ett slag.

Boll inne eller ute

Boll som träffar linjen döms som ‘inne’ oavsett om linjen ligger rakt eller inte. Böjda linjer uppstår lätt vid tilltagande vind och osportsligt uppträdande, då oftast i konkav form.

Om linjen är täckt av sand där bollen dimper ner får domaren göra sitt bästa för att avgöra om bollen skulle ha träffat linjen (eller inte) om linjen inte legat under sand.

Antenner har vi kanske fixat. De markerar att bollen, när den går över nätet till andra sidan, måste passera mellan dessa, eller deras förlängning ’upp i himlen’.

Saknas antenner är det upp till matchens domare att avgöra om bollen passerat utanför ’tänkta’ antenner eller inte.

Servblock

Är inte tillåtet. Detta innebär att man inte får blocka/slå ner bollen då serven precis passerar nät.

Lagen

Varje lag består av 3-4 (valfritt) spelare på plan och oändligt antal avbytare. Laget kan bestå av både tjejer och killar i alla åldrar.

Laget skall ha ett namn, gärna kort och klatschigt.

Varje lag uppmanas att klä upp sig enhetligt. Ingen numrering krävs, men en glad gubbe eller annat attribut som skänker ett gott skatt uppskattas – pris till bästa utstyrsel utlovas.

Max antal deltagande lag

Vi har satt maxgränsen till 32 lag som spelas på 5 planer.

Det är först till kvarn som gäller, så blir anstormningen stor gäller det att var ute i god tid.

Spelform

Beroende på antalet deltagande lag spelas en ’rak serie’ eller gruppspel med slutspel. Oavsett modell avslutas turneringen med en rafflande final. Matcherna spelas i ett set till 21 poäng, med två poängs marginal. Dvs en match kan sluta 22-20.

Laget får poäng på varje vunnen boll oavsett om man servat eller inte.

Servande lag servar till dess motståndarlaget vinner bollen, server går då över och näste hen i turordning servar. Alternativt är spelarbyte till serveposition möjligt.

Alla lag är garanterade minst 3 matcher (inklusive ‘korvcup’). Beroende på antal anmälda lag kan första match bli mellan klockan 9:00 och 11:00, men med risk för att behöva döma matchen innan.

Spelet

Antal slag per lag innan bollen senast måste gå över nät är 3, inkluderat eventuellt block.

För att främja spelets idé ser vi lätt på orena slag, men det finns en luddig gräns. Kast och ’stegfel’ är t ex inte tillåtna.

Det finns inga fasta fram- respektive baklinjespelare men alla måste serva i given turordning.

Detta innebär att alla i laget kan smasha och blocka oavsett om de just har servat eller inte.

Nätet, som tidigare varit lika heligt som korna i Indien, får beröras. Men inte till den milda grad att det underlättar för eget lag eller saboterar för motståndarlaget.

Serve sker från valfri plats bakom baslinjen, dvs utanför planen längst bak. Serven får ta i nät innan den går över till motståndarlaget.

Bollen får naturligtvis inte nudda mark, men så länge slagen är hyfsat ‘rena’ får alla kroppsdelar användas.

Spelarbyte

Inbyte av ny spelare sker till serveposition och inbytt spelare måste gå ’varvet runt’ innan denne kan bytas ut igen. Undantag för skada eller andra bekymmer.

Sidbyte

Om vädret så kräver sker sidbyte efter var 7:e poäng, men är det vindstilla och molnigt kan vi köra vidare som om ingenting hade hänt. Beslut om sidbyte tas av lagen innan varje match.

Om det beslutats att inte byta sida kan det vid behov ändå under matchen påkallas av endera laget att sidbyte skall införas.

Domare

Deltagande lag måste vara beredd att döma och räkna poäng i match de själva inte deltar i, pipor och poängblock kommer att finnas på plats. Resultat meddelas direkt till turneringsledningen.

Vid eventuella dispyter om regler tillkallas turneringsledningen som på bästa sätt försöker lösa konflikten.

Priser

Priser utlovas till segrare, tvåa respektive trea. Dessutom får segrande lag en inskription i turneringspokalen ‘stubben’, en silverfärgadblecka med årtal, namn och bostadsort monteras efter turneringen.

Dessutom utgår hederspris till lag med bästa utstyrsel samt första lag att anmäla sig (betalt in deltagaravgiften) som deltar i turneringen.

Back To Top